Kamerbrief voorbeelden scholing in sectorplannen - 11 juli 2014

Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer over de verschillende typen scholing in sectorplannen waaraan co-financiering wordt verleend.

Download de kamerbrief 'voorbeelden scholing in sectorplannen'

11 juli 2014