Kamerbrief voortgang sectorplannen en ontwikkelingen ‘Doorstart naar nieuw werk'- 22 juni 2016

Minister Asscher (SZW) informeert de Tweede Kamer over enkele nieuw gestarte regelingen en de keuze voor meer persoonlijke dienstverlening aan werkzoekenden. Tevens schetst hij de voortgang van ruim 100 sectorplannen die inmiddels in uitvoering zijn.

Download Kamerbrief voortgang ontwikkelingen 'Doorstart naar nieuw werk' 
(inclusief 2 bijlagen)