Kamerbrief voortgang sectorplannen, met Quickscan 2 - 29 mei 2015

Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer over de voortgang van de in het Sociaal Akkoord gemaakte afspraken over versterking van de arbeidsmarkt met behulp van sectorplannen.

Download de Kamerbrief voortgang sectorplannen

Download quickscan 2 'evaluatie sectorplannen'

29 mei 2015