Kamerbrief voortgang sectorplannen, met Quickscan 1 - 17 november 2014

Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer over de voortgang van de in het Sociaal Akkoord gemaakte afspraken over versterking van de arbeidsmarkt met behulp van sectorplannen.

Download de Kamerbrief voortgang sectorplannen

Download Quickscan 1, Evaluatie Sectorplannen

17 november 2014