Kamerbrief hoofdlijnen vervolg sectorplannen - 10 november 2015

Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer over de voortgang van de in het Sociaal Akkoord gemaakte afspraken over versterking van de arbeidsmarkt met behulp van sectorplannen.

Download de kamerbrief 'hoofdlijnen vervolg sectorplannen'