Belevingsonderzoek sectorplannen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hecht waarde aan het hebben van een goed beeld van de effecten van haar maatregelen. Om die reden is er dit voorjaar een belevingsonderzoek gedaan onder de gebruikers van de sectorplannen: dit zijn werkgevers die gebruik maken van de maatregelen uit de sectorplannen. Wat zijn de ervaringen met de sectorplannen en wat zijn de verwachtingen ten aanzien van de opbrengsten voor hen zelf. Hier vindt u de uitkomsten van het onderzoek.

Hierin staat onder meer dat de sectorplannen goed bekend zijn onder de 210 ondervraagde werkgevers en een ruime meerderheid van deze werkgevers de sectorplannen als positief waarderen (86%). Slechts 1% waardeert de sectorplannen negatief. De ondervraagde werkgevers staan ook positief tegenover de bijdrage van de overheid aan de plannen (89%). Minder positief zijn de ondervraagde werkgevers over de administratieve last.