Contact

Contact over de sectorplannen

Bij de regeling cofinanciering sectorplannen waren de volgende partijen betrokken:

  • Actieteam crisisbestrijding van de Stichting van de Arbeid
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Het voormalige Agentschap SZW (sinds 1 januari 2018 heet deze organisatie Uitvoering Van Beleid, onderdeel van de directie DSU: Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering van het ministerie van SZW).

Achtergrondinformatie over alle partijen is te vinden op de pagina Over ons op deze site.

Voor meer informatie over een specifiek sectorplan, kijk op de pagina Overzicht sectorplannen.

Algemene vragen kunt u richten aan Informatie Rijksoverheid via de volgende link: www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier