Help

Op deze pagina vindt u informatie over de website van Sectorplannen.nl.

Contact

De sectorplannen komen voort uit het Sociaal Akkoord dat het kabinet in het voorjaar van 2013 met werkgevers en vakbonden heeft afgesloten. Bij de regeling cofinanciering sectorplannen zijn de volgende partijen betrokken:

  • Actieteam crisisbestrijding van de Stichting van de Arbeid
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Agentschap SZW

Voor meer informatie kunt u op werkdagen bellen met het secretariaat van het Actieteam crisisbestrijding van de Stichting van de Arbeid (070) 3499579 of mailen naar actieteam@stvda.nl.

Achtergrondinformatie over alle partijen is te vinden op de pagina Over ons op deze site.

Toegankelijkheid

Sectorplannen.nl is te bekijken met vrijwel alle browsers. Er wordt veel doorverwezen naar andere sites. De nieuwe site wordt dan in hetzelfde venster geopend.

Tekstgrootte

U kunt de tekst van de website vergroten of verkleinen. De instelling geldt alleen voor de tekst, niet voor de afbeeldingen.

De meeste browsers bieden de mogelijkheid om de tekstgrootte aan te passen. Voor Internet Explorer kunt u de tekstgrootte instellen via het menu > Beeld > Tekengrootte. Via Firefox verandert u de tekstgrootte via het menu > Beeld > Zoomen.

Met [Ctrl +] en [Ctrl -] kunt u ook een grotere of kleinere tekstgrootte instellen.

Copyright

Meer informatie over het gebruik van tekst en beeld van deze site vindt u onder Copyright.