Bij de regeling cofinanciering sectorplannen zijn het Actieteam crisisbestrijding van de Stichting van de Arbeid, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Agentschap SZW betrokken. Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van deze organisaties.

Actieteam crisisbestrijding

Het Actieteam crisisbestrijding ondersteunt sectoren en regio’s bij de ontwikkeling en uitvoering van sectorplannen. Arbeidsmarktpartijen die overwegen een sectorplan op te stellen, of hier al mee zijn begonnen, kunnen contact opnemen met het Actieteam voor inspiratie en advies over de vormgeving van hun sectorplan en om eventuele knelpunten te verhelpen.

Het Actieteam organiseert regelmatig overleggen met projectleiders van goedgekeurde plannen om kennis en ervaringen uit te wisselen en hen te ondersteunen bij de uitvoering van hun sectorplan. In de aanloop naar de derde tranche organiseert het Actieteam, in samenwerking met het ministerie van SZW, informatiebijeenkomsten om partijen uitleg te geven over de aangepaste regeling.

Voor meer informatie ga naar de pagina over het Actieteam op de website van de Stichting van de Arbeid.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van SZW is verantwoordelijk voor het vormgeven van de subsidieregeling voor de cofinanciering van sectorplannen. Daarnaast ondersteunt zij sectoren met advies en uitleg over de regeling. Ook verzorgt zij namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de informatie over de voortgang van de sectorplannen richting de Tweede Kamer.

Agentschap SZW

De uitvoering van de subsidieregeling ligt in handen van het Agentschap SZW, onderdeel van het Ministerie van SZW. Zij beoordeelt de aanvraag voor cofinanciering en of het plan voldoet aan alle gestelde voorwaarden. Ook beantwoordt het Agentschap SZW vragen van sectoren en regio’s over het subsidieproces en over de kosten.

Voor meer informatie kijk op de pagina cofinanciering sectorplannen van het Agentschap SZW.