Agrarisch en Groen (landelijk)

Agrarisch en Groen (landelijk)

Met het sectorplan Agrarisch en Groen worden voor de gehele sector diverse activiteiten ontwikkeld gericht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers om voortijdige uitstroom van oudere werknemers te voorkomen. Dit betekent onder andere: gezondheids- en vitaliteitschecks en workshops over leefstijl en vitaliteit. Ook krijgen 350 jonge medewerkers en hun leerbedrijf gedurende hun opleiding vier dagen extra praktijkbegeleiding in de deelsector Loonwerk. Daarnaast krijgen 350 jonge medewerkers tien extra praktijkdagen voor het bedienen van (grote) machines in de deelsector Loonwerk. In totaal staan acht maatregelen in het sectorplan die in 2014-2016 worden uitgevoerd.

Er is al langer sprake van een afname van bedrijven en werknemers in de sector. Dit is niet alleen het gevolg van de economische crisis, maar ook vergrijzing, automatisering en schaalvergroting spelen hier een rol in. Hierdoor is sprake van te vroege uitstroom van medewerkers, onvoldoende instroom uit het mbo, een tekort aan geschoold personeel en dreigend verlies aan vakmanschap. Het sectorplan is ontwikkeld om op deze ontwikkelingen in te spelen.

Voor meer informatie over hoe u in aanmerking komt voor deze regeling, ga naar Colland