AMBOR (landelijk)

Bekijk hier de samenvatting.

In het sectorplan voor de sector Afvalbeheer & Management en Beheer Openbare Ruimte (AMBOR) is ruimte gemaakt voor de instroom en scholing van 1000 kwetsbare werknemers. Daarnaast is er aandacht voor de scholing en duurzame inzetbaarheid van bestaand personeel. 200 werknemers volgen een opleiding tot coach van kwetsbare medewerkers en er zijn 600 eenjarige BBL-trajecten (beroeps begeleidende leerweg) uitgezet op MBO1 en MBO2 niveau. Daarbij krijgen 254 medewerkers aanvullende algemene scholing. Ook worden 17 MKB-bedrijven geadviseerd over scholingsmogelijkheden voor (nieuwe) medewerkers en HRM-beleid.

Binnen AMBOR zijn ruim 28.000 vakmedewerkers actief. Voor de sector zijn twee belangrijke arbeidsmarktknelpunten te benoemen:

1. Veel uitstroom door vergrijzing en weinig instroom van gekwalificeerd personeel vanwege een slecht imago.

2. Een opleidingsachterstand bij bestaande medewerkers van wie de kennis en vaardigheden niet meer aansluiten bij de veranderende omstandigheden in de sector.

Het doel van het sectorplan is om de instroom van gekwalificeerd personeel in de sector AMBOR te stimuleren en het niveau van bestaande medewerkers te verhogen door ze aanvullend te scholen. Op deze manier kunnen deze medewerkers nu en in de toekomst een betekenisvolle rol spelen in de sector. Ze worden door de extra scholing duurzaam inzetbaar en kunnen zo op lange termijn werkzaam blijven binnen de sector.

Meer informatie over het sectorplan AMBOR vindt u in de Factsheet AMBOR.