Bouw & Infra (landelijk)

Bouw & Infra (landelijk)

Werkzekerheid en het voorkomen van werkloosheid staat centraal in het sectorplan Bouw en Infra. Zo worden er de komende twee jaar 2.500 extra leerplekken gerealiseerd voor jongeren tot 27 jaar, worden 2.500 oudere leermeesters behouden voor de begeleiding van leerlingen en krijgen 750 werknemers zonder startkwalificaties de mogelijkheid om d.m.v. scholing een startkwalificatie te behalen. 6.400 werknemers krijgen begeleiding naar ander werk door bemiddeling en scholing. Ook is er budget voor 14.000 werknemers voor toekomstgerichte scholing in onder andere duurzame technologie. In het sectorplan staan in totaal tien maatregelen voor 2014 en 2015.

De sector bouw en infra staat voor grote uitdagingen. Ze moet nu overleven, maar op de middellange termijn dreigt een tekort aan vakkrachten. Het sectorplan Bouw en Infra speelt hier op in en richt zich op het tegengaan van uitstroom van vakbekwame personen uit deze sector. Tegelijkertijd richt het zich op het genereren van nieuwe instroom waar mogelijk.

Voor meer informatie over hoe u in aanmerking komt voor deze regeling, ga naar Opleidings- & Ontwikkelingsfonds voor de Bouwnijverheid