Carrosseriebranche (derde tranche, landelijk)

Met het nationale sectorplan Carrosserie worden 125 deelnemers aan (ander) werk geholpen. Met behulp van omscholing krijgen 53 werknemers een ander beroep.  67 werknemers houden hetzelfde beroep, maar krijgen een andere werkgever. 5 mensen met een WW uitkering  worden met dit plan aan een baan geholpen.

De werkgelegenheid in de carrosseriebranche verschuift. Daarbij sluiten de capaciteiten van de werknemers niet aan op de eisen van werkgevers in vacatures. Want de krimpbedrijven laten vooral technische werknemers gaan, zoals voorbewerkers en autospuiters. Tegelijkertijd neemt de vraag vanuit groeibedrijven naar kennisintensievere posities toe, zoals autoschadeherstellers en autoschadetechnici. Dit sectorplan ondersteunt transities van werk naar (ander) werk door een bijdrage te leveren aan de benodigde scholing en de benodigde infrastructuur.


Binnen dit sectorplan wordt geen gebruik gemaakt van de Brug-WW.