Contactcentrebranche (landelijk)

Contactcentrebranche (landelijk)

Met het sectorplan Contactcenterbranche worden 183 nieuwe kwetsbare werknemers in dienst genomen. Daarnaast zijn diverse mbo en hbo opleidingsplekken beschikbaar voor contactcentermedewerkers en teamleiders. Ook worden 172 loopbaanchecks bij werknemers uitgevoerd in het kader van scholing. In totaal staan zes maatregelen in het sectorplan.

Contactcenters zijn onderdeel van een bedrijf (in house contactcenters) of zelfstandig (facilitaire contactcenters) . De contactcentersector is een kansrijke sector met een grote behoefte aan personeel. Werkgevers krijgen hun vacatures moeilijk vervuld. Deze branche ontwikkelt zich bovendien snel: het werk wordt in hoog tempo complexer. De sector heeft daarom te kampen met kwantitatieve tekorten en krijgt op termijn ook te maken met kwalitatieve tekorten. Met de maatregelen in het sectorplan wil de sector hierop inspelen.

Voor meer informatie over hoe u in aanmerking komt voor deze regeling, ga naar Stichting OOCC