Cultuur (landelijk)

Cultuur (landelijk)

Bekijk hier de samenvatting.

Met het sectorplan Cultuur worden 825 mensen die hun baan (dreigen te) verliezen geholpen bij het vinden van nieuw werk d.m.v. intensieve, individuele laanbaantrajecten. Er wordt sterk ingezet op scholing en arbeidsmobiliteit. Zo krijgen 500 zzp’ers en 200 werknemers scholing in ondernemerschap en het creëren van meer eigen inkomsten, zodat hun duurzame inzetbaarheid wordt vergroot. Ook krijgen 1.250 medewerkers en werkzoekenden beter inzicht in hun vaardigheden en mogelijkheden door een loopbaancheck- en advies, zodat zij gericht naar een andere baan kunnen toewerken. In totaal zijn er acht maatregelen in het sectorplan opgenomen die in 2015-2016 worden uitgerold.

Binnen de sector cultuur vallen onder meer de podiumkunsten, de beeldende kunst, film, de letteren, vormgeving, maar ook bijvoorbeeld bibliotheken en cultuureducatie. Sinds de laatste economische crisis is door de bezuinigingen de werkloosheid fors opgelopen. De branche signaleert daarnaast dat het kunstonderwijs niet goed aansluit op de arbeidsmarkt. Met het sectorplan wil de branche deze knelpunten aanpakken.

Voor meer informatie over hoe u in aanmerking komt voor deze regeling, ga naar sectorplan cultuur. Ook kunt u sectorplan cultuur via Twitter volgen.