Dakdekkers I (landelijk)

Dakbedekkers (landelijk)

Bekijk hier de samenvatting.

In het sectorplan Dakdekkers is een opvallende maatregel opgenomen: de invoering en uitreiking van 4.000 vakpaspoorten aan vakkrachten en bedrijven, inclusief zzp’ers uit de sector. Het vakpaspoort maakt duidelijk wie wel en wie niet tot de sector behoren en het houdt bij in hoeverre de houder ervan beschikt over de vereiste kwalificaties. Belangrijkste doelen van het vakpaspoort zijn het verbeteren van de arbeidsverhoudingen en het tegengaan van oneerlijke concurrentie. Een andere maatregel uit het plan is gericht op de instroom van 250 extra leerwerkplekken voor de instroom van gekwalificeerde vakkrachten en de coaching van 200 medewerkers. In totaal zijn vier maatregelen in het sectorplan voor dakdekkers opgenomen voor de komende twee jaar, waarbij de nadruk ligt op het behoud en zo mogelijk vergroten van het vakmanschap.

In de nabije toekomst wordt een tekort verwacht aan vakbekwame en gemotiveerde dakdekkers. Daarnaast zijn mede door de crisis de eerlijke concurrentie en de arbeidsverhoudingen onder druk komen te staan. Het sectorplan biedt werkgevers en werknemers de kans die knelpunten te verminderen door de arbeidsmarkt in deze sector te verbeteren en te moderniseren.

Voor meer informatie over hoe u in aanmerking komt voor deze regeling, ga naar Stichting Bedrijfstakregelingen Dakbedekkingsbranche (SBD)