Dakdekkers II (derde tranche, landelijk)

Om in de toenemende vraag naar beter opgeleid personeel te voorzien worden 250 personen geschoold naar een hoger niveau. De sector wil instroomtrajecten aanbieden op verschillende leerniveaus met begeleiding op de werksituatie. Het instroomtraject maakt de invulling van vacatures door ongeschoolden op een verantwoorde wijze mogelijk.

Een deel van de deelnemers komt in dienst bij het nog op te richten transitiebedrijf. Samen met de deelnemer stelt het transitiebedrijf een traject op gericht op vervulling van een geïdentificeerde vacature. Onderdelen daarvan kunnen zijn functie gerelateerde competentie-verbetering en het invullen als flexwerker van vacatures binnen de dakbedekkingsbranche. Na afronding van het traject gaat de deelnemer een arbeidsovereenkomst aan met een individueel (dakbedekkings)bedrijf.

In dit plan wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van Brug-WW met baangarantie voor tenminste een jaar na afloop van het traject.