Energienetwerkbedrijven

In het sectorplan Energienetwerkbedrijven worden 150 extra BBL-trajecten gerealiseerd (Beroeps Begeleidende Leerwerkplekken). 50 nieuwe medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt zijn ingestroomd en geschoold voor een functie bij de energienetwerkbedrijven. Ook is er oog voor de lange termijn. 2.500 werknemers doen een gezondheidscheck en voor 1.200 werknemers wordt een loopbaanscan uitgevoerd om te kijken op welke gebieden zij zich verder kunnen ontwikkelen om langer in de sector werkzaam te kunnen blijven. Op het gebied van scholing doorlopen de 50 medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt een EVC-traject (Erkenning van Verworven Competenties). 800 medewerkers van wie de functie dreigt te vervallen worden om- of bijgeschoold met kans op een nieuwe plek. 120 medewerkers zijn bijgeschoold tot MBO+ niveau om het tekort aan technisch personeel aan te vullen. 150 oudere medewerkers zijn bijgeschoold zodat zij hun kennis kunnen overdragen aan jongere medewerkers.

Binnen de sector Energienetwerkbedrijven zijn 15.000 mensen werkzaam bij 7 bedrijven. De sector staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Dit komt onder andere door de verschuiving naar meer duurzame energie, de grotere vraag naar meer technisch personeel, de vergrijzing van de huidige medewerkers en de uitstroom van mensen als gevolg van regelgeving. De maatregelen in het sectorplan dragen bij aan de duurzame inzetbaarheid en de mobiliteit van van medewerkers binnen en buiten de sector en de instroom van nieuwe technische medewerkers in de sector met het oog op het tekort aan technisch personeel.

Voor meer informatie over hoe u in aanmerking komt voor deze regeling, ga naar enb@oof.nl of www.oof.nl.