Energieproductie en Leveringsbedrijven (landelijk)

Energieproductie en Leveringsbedrijven (landelijk)

Met het sectorplan Energieproductie en Leveringsbedrijven wordt onder meer sterk ingezet op de begeleiding van medewerkers van werk naar werk. Zo doen 5.150 medewerkers mee aan activiteiten om hen voor te bereiden op een andere functie binnen of buiten de sector. 1.504 staf- en technische medewerkers krijgen een loopbaanscan, -advies of loopbaanbegeleiding. Scholingsactiviteiten zijn een ander belangrijk punt van aandacht in het sectorplan. 1.517 staf- en technische medewerkers nemen bijvoorbeeld deel aan een EVC-traject (Erkenning van eerder Verworven Competenties) of krijgen aanvullende scholing. In totaal staan zes maatregelen in het sectorplan.

De sector heeft te maken met grote uitdagingen: veranderingen in de markt, de opmars van duurzame energie en de vergrijzing. De maatregelen uit het sectorplan dragen onder andere bij aan het vergroten van duurzame en bredere inzetbaarheid van het huidige personeel, doorstroom en uitstroom van medewerkers binnen en buiten de sector en de instroom van gekwalificeerde jongeren in de sector met het oog op het tekort aan technisch personeel.

Voor meer informatie over hoe u in aanmerking komt voor deze regeling, ga naar Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Productie- en Leveringsbedrijven