Grafimedia (landelijk)

Grafimedia (landelijk)

Met het sectorplan Grafimedia worden 650 werknemers die hun baan verliezen als gevolg van faillissement begeleid naar ander werk, binnen of buiten de sector. Binnen de sector grafimedia vallen onder meer vormgevers, dtp-ers, ordermanagers, drukkers en nabewerkers. Met het sectorplan wordt ook ingezet op (om)scholing en duurzame inzetbaarheid. Zo krijgen 500 werknemers toekomstgerichte scholing en 400 werknemers een loopbaanadviestraject om hun duurzame inzetbaarheid te vergroten. In totaal staan zeven maatregelen in het sectorplan die in 2014-2016 worden uitgevoerd.

In de sector grafimedia staat de werkgelegenheid al jaren zwaar onder druk. Daarnaast verandert de branche onder andere door toenemende digitalisering. Door digitalisering ontstaat nieuwe werkgelegenheid, maar hier zijn weer andere vaardigheden voor nodig. Daarnaast wordt het verlies aan werkgelegenheid niet gecompenseerd door deze nieuwe werkgelegenheid. Het sectorplan bevat maatregelen om de problemen op de arbeidsmarkt aan te pakken.

Voor meer informatie over hoe u in aanmerking komt voor deze regeling, ga naar A&O-fonds Grafimedia