Groothandel (landelijk)

Het sectorplan Groothandel besteedt aandacht aan de instroom van 200 kwetsbare werkzoekenden (langer dan 6 maanden werkloos bij de start van het sectorplan). Ook wordt de gezondere levensstijl onder de aandacht gebracht, zodat mensen langdurig behouden kunnen blijven voor de sector. In dit kader gaan 1.280 werknemers in de deelsector AGF een gezondheidscheck doen. De resultaten worden geborgd in de toolkit Vitaliteit.

Daarnaast staan scholing, kennisoverdracht en het bevorderen van leren centraal in dit sectorplan. Door 2.280 werknemers om- en bij te scholen in 3.275 scholingstrajecten blijven werknemers geschikt voor de sector. 88 deelnemers gaan aan de slag in een BBL-traject (Beroeps Begeleidende Leerweg) om de instroom van jongeren te vergroten. 75 medewerkers gaan een EVC-traject (Erkenning van eerder Verworven Competenties) om kennis en ervaring van medewerkers te erkennen en vast te leggen. 50 (oudere) medewerkers worden opgeleid tot werkcoach. Voor de deelsector AGF wordt een opleidingshuis ontwikkeld waarin alle vakspecifieke cursussen en trainingen zijn ondergebracht waarmee medewerkers hun kennis en vaardigheden verder kunnen ontwikkelen. De deelsector HIBIN ontwikkelt ook specifieke activiteiten: zij willen de brancheopleidingen meer toekomstbestendig maken. Daarbij wordt er een online leerplein en toetsbank ontwikkeld die voor medewerkers leidt tot een basisdiploma bouwmaterialen.150 MKB’ers uit de deelsector AGF krijgen advies over de methode ‘leercultuur groothandel’. Doel is om tenminste 15 bedrijven te laten werken met de methode.

Er zijn in de sector Groothandel 73.000 ondernemingen actief, waarbinnen bijna 521.000 werknemers werkzaam zijn. Het sectorplan bestaat uit drie deelsectoren (HIBIN, AGF en GDH). Verwacht wordt dat het aantal banen in de groothandel blijft stijgen. Bij de deelsector HIBIN (bouwmaterialengroothandel) is een andere trend te zien: het aantal arbeidsmarktplaatsen is afgenomen en is nu stabiel. Ook een belangrijke trend is de vergrijzing in de sector.

Meer informatie over dit sectorplan vindt u in de Factsheet Groothandel.