Helmond-de Peel (regionaal)

Helmond-de Peel (regionaal)

Met het regionale sectorplan moeten eind 2015 in totaal 250 BBL-trajecten en 200 startersbeurzen gerealiseerd zijn. De BBL-trajecten (leerwerktrajecten) en de startersbeurs geven jongeren de kans om ervaring op te doen op de arbeidsmarkt. Daarnaast worden 40 mobiliteitsvouchers voor een loopbaanoriƫntatie traject verstrekt voor de begeleiding van werk naar werk. 200 scholingsvouchers zijn bedoeld voor om- en bijscholing van medewerkers. In totaal zijn zes maatregelen in het regionale sectorplan opgenomen.

De arbeidsmarktregio Helmond-De Peel biedt werkgelegenheid op de terreinen Zorg en Welzijn, Bouw in Infra, Automotive, Food en High Tech Systems. In de regio is de vraag naar werknemers over het geheel genomen afgenomen, zowel voor laag- als hooggeschoold personeel. In de komende jaren zal die vooral toenemen in de laatste drie branches. Bij de overige zal de vraag verminderen of stabiliseren. In de regio neemt daarnaast de jeugdwerkloosheid toe: het aantal schoolverlaters is hoger dan het aantal vacatures. Ook is er in bedrijven sprake van vergrijzing. In het plan wordt ingezet op instroom van jongeren en kwetsbare groepen, scholing en de begeleiding van werk naar werk.

Voor meer informatie over hoe u in aanmerking komt voor deze regeling, ga naar Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE)