Hoveniers en Groenvoorzieners (landelijk)

Hoveniers en Groenvoorzieners (landelijk)

Met het sectorplan Hoveniers en Groenvoerzieners kunnen 1.000 medewerkers deelnemen aan scholingsactiviteiten op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid en de samenwerking met doelgroepen. Met deze maatregel wil de sector verdere afname van werkgelegenheid voorkomen en duurzame inzetbaarheid voor werknemers ontwikkelen. Daarnaast krijgen 250 BBL-leerlingen aanvullende scholing om hen zo extra kennis en vaardigheden bij te brengen.

Vanwege de economische de crisis zijn werknemers ontslagen en moeten bedrijven sluiten. Leerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) krijgen als gevolg hiervan minder kansen om het vak goed te leren. Ook investeren bedrijven door deze problemen weinig in de ontwikkeling van medewerkers. Dit terwijl er in de toekomst veel kansen liggen voor de sector. Met het sectorplan kunnen vakbekwaam personeel en BBL-leerlingen worden (bij)geschoold en kan er worden ingezet op duurzame inzetbaarheid.

Voor meer informatie over hoe u in aanmerking komt voor deze regeling, ga naar Colland Arbeidsmarktbeleid

Dit sectorplan is afgerond. In de korte samenvatting vindt u de resultaten.