Huisartsenzorg (landelijk)

Huisartsenzorg (landelijk)

Met het sectorplan Huisartsenzorg worden 600 medewerkers opgeleid uit andere (zorg)branches, waar teveel aan personeel is. Het gaat hierbij om 150 doktersassistenten, 200 praktijkondersteuners somatieken 250 praktijkondersteuners GGZ. Ook kunnen geschikte medewerkers instromen die niet uit een branche met een overschot aan personeel komen. Voor 250 praktijkondersteuners wordt een opleidingstraject ontwikkeld, waarbij een assessment en bijscholing wordt geboden naar het niveau van praktijkverpleegkundige huisartsenzorg. In totaal kent het sectorplan vier maatregelen.

Door verschuivingen in de zorgverlening wordt er groei verwacht van de zorgvraag in de eerste lijn. Daardoor zullen de personeelstekorten in de huisartsenzorg toenemen. Ook zal de functie praktijkondersteuner in de huisartsenzorg langzamerhand veranderen naar de functie praktijkverpleegkundige huisartsenzorg. Met het sectorplan wordt ingespeeld op deze ontwikkelingen in de zorg.

Voor meer informatie over hoe u in aanmerking komt voor deze regeling, ga naar Zorgkansen van Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH)

Dit sectorplan is afgerond. In de korte samenvatting vindt u de resultaten.