Kantoorbranche (landelijk)

Kantoorbranche (landelijk)

Met het sectorplan Kantoorbranche wordt vooral ingezet op mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van werknemers. Zo worden 600 werknemers begeleid in een werk-naar-werktraject met het oog op een nieuwe baan. Om de duurzame inzetbaarheid te vergroten kunnen 500 werknemers een vakopleiding verkoop volgen en 250 werknemers een competentiegerichte training. Ook wordt een online toolkit ontwikkeld die gericht is op een toekomstbestendige kantoorbranche. Vanwege de toenemende vergrijzing worden 100 extra banen voor jongeren gerealiseerd. In totaal zijn vijf maatregelen in het plan voor de kantoorbranche opgenomen.

De detailhandel in de kantoorbranche staat onder druk door ontwikkelingen als online-verkoop, schaalvergroting en internationalisering. Daarnaast heeft deze sector ook te maken met de vergrijzing en daalt de instroom van jonge ondernemers. Dit betekent dat deze bedrijven een verandering zal moeten ondergaan om klanten aan zich te blijven binden. Het sectorplan Kantoorbranche speelt op deze ontwikkeling in.

Bekijk hier de samenvatting.

Voor meer informatie over hoe u in aanmerking komt voor deze regeling, ga naar Novaka Organisatie Kantoorbranche