Kartonnage en Flexibele Verpakkingen (landelijk)

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen (landelijk)

Met het sectorplan Kartonnage en Flexibele Verpakkingen wordt voornamelijk ingezet op de duurzame inzetbaarheid van werknemers. 500 werknemers krijgen een gezondheidscheck met als doel bewust om te gaan met hun vitaliteit. Met het oog op de gezondheid van werknemers worden ook vier pilots bij bedrijven uitgevoerd voor innovatief roosteren, waarbij de resultaten worden verspreid binnen de sector zodat ook andere organisaties ervan kunnen leren. Daarnaast krijgen 50 werknemers een ervaringsprofiel (EVP-traject) en 20 werknemers een ervaringscertificaat (EVC-traject). Verder komen er 15 nieuwe leerplekken voor jonge vakkrachten en 15 oudere vakkrachten zullen de jongeren gaan coachen en krijgen een opleiding tot leermeester.

Het totaal aantal werknemers in de sector neemt af. Het aantal oudere werknemers en de gemiddelde leeftijd neemt daarentegen toe. Met het sectorplan wil de branche daarom investeren in de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Ook vindt de sector het belangrijk dat in de toekomst meer jongeren kiezen voor een baan in deze sector.

Voor meer informatie over hoe u in aanmerking komt voor deze regeling, ga naar Stichting Fonds Collectieve Belangen Kartonnage- en flexibele verpakkingen