Kinderopvang Rotterdam (regionaal)

In het regionale sectorplan Kinderopvang Rotterdam worden 908 competentiescans uitgevoerd, waar loopbaangesprekken aan worden gekoppeld (848 werknemers en 60 leidinggevenden). Ook gaan 366 werknemers een cursus taalvaardigheid volgen, zodat zij kunnen voldoen aan de hogere taaleisen die de functie vraagt. Daarbij krijgen 1.587 werknemers scholing of training ‘on the job’ om nieuwe vaardigheden en competenties te leren of vakkennis te vergroten, en worden 136 werknemers met een vakdiploma opgeschoold naar een hoger opleidingsniveau. Twintig werkbegeleiders kinderopvang worden bijgeschoold om nieuwe vaardigheden te leren waarmee zij voldoen aan hogere kwaliteitseisen om nieuwe werknemers en stagiairs te begeleiden.

Dit regionale sectorplan gaat over drie verschillende sectoren: kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair onderwijs. In de regio Rotterdam werken deze sectoren samen met de beroepsopleidingen om mensen zo goed mogelijk te kunnen laten doorstromen en daarbij optimaal te werken aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers. De regio wil met het plan investeren in deze werknemers en hun positie op de arbeidsmarkt verstevigen, zodat baanverlies in de toekomst kan worden voorkomen. Dit is belangrijk voor de regio gezien de steeds hoger wordende kwaliteitseisen vanuit de overheid en toekomstige structuurwijzigingen. Het gaat dan vooral over een steeds intensievere samenwerking in de voorzieningen voor kinderen van 0-12 jaar, bijvoorbeeld in de vorm van Integrale Kindcentra (IKC).

Bekijk hier de samenvatting.

Voor meer informatie over hoe u in aanmerking komt voor deze regeling, neem contact op met Valerie Vleesenbeek, v.vleesenbeek@albeda.nl.