Kleinschalig Specialistisch Vakmanschap (landelijk)

Met het sectorplan Kleinschalig Specialistisch Vakmanschap kunnen straks 100 jongeren instromen die extra worden begeleid naar een baan binnen deze sector. In deze sector gaat het vooral om beroepen zoals orthopedische technici, opticiens, horloge- en klokkenmakers en goudsmeden en juweliers. Scholing is een belangrijk aandachtspunt in het plan; goed opgeleide en betrokken vakmensen zijn van groot belang voor het voortbestaan van bedrijven binnen deze sector. Naast jongeren krijgen daarom ook 100 oudere werklozen een speciaal opleidingstraject om hen te kunnen laten instromen. Daarnaast krijgen 725 vakkrachten toekomstgerichte scholing. In totaal staan er vier maatregelen in het sectorplan die in 2014-2016 worden uitgerold.

De sector heeft de komende jaren vanwege vergrijzing behoefte aan veel nieuwe werknemers. Met het sectorplan wordt naast bijscholing van werknemers, ook geprobeerd nieuwe mensen op te leiden voor de sector.

Bekijk hier de samenvatting.

Voor meer informatie over hoe u in aanmerking komt voor deze regeling, ga naar SVGB kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven