Levensmiddelenindustrie (landelijk)

Levensmiddelenindustrie (landelijk)

Bekijk hier de samenvatting.

Met het sectorplan levensmiddelenindustrie worden 214 extra banen voor operators en technici en 1.945 extra leerplekken gecreëerd. Daarnaast worden 277 ouderen met afstand tot de arbeidsmarkt naar een duurzame baan in de sector geleid. 51 medewerkers die zich niet verder kunnen ontwikkelen binnen hun huidige baan worden naar ander werk begeleid en drie transfercentra worden gerealiseerd om ‘van werk naar werk’ overgangen te faciliteren.

De duurzame inzetbaarheid wordt gestimuleerd door 767 medewerkers actief te ondersteunen bij hun (toekomstige) inzetbaarheid. 208 medewerkers nemen deel aan een loopbaancheck en 17.009 medewerkers volgen toekomstgerichte scholing over duurzame inzetbaarheid in de sector. Tot slot nemen 251 medewerkers deel aan een EVC-traject (Erkenning van Verworven Competenties). Om de gezondheid op de werkvloer te stimuleren wordt er bij 6.117 medewerkers een gezondheidscheck uitgevoerd. 4.829 medewerkers nemen deel aan een vitaliteitsprogramma en 282 medewerkers volgen activiteiten voor de ontwikkeling van flexibele ploegendienstroosters. 2.008 medewerkers doen mee aan activiteiten om veiligheidsbewustzijn en veiligheidsgedrag te verhogen.

Met het sectorplan zet de bedrijfstak in op duurzame inzetbaarheid, scholing en nieuwe instroom. De sector heeft vanwege de vervangingsvraag (onder meer door pensionering) in de periode tot 2019 enkele duizenden extra medewerkers nodig. Economische en technologische ontwikkelingen stellen steeds hogere eisen aan de competenties van medewerkers, daarom zijn investeringen nodig om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden.

Meer informatie over het sectorplan vindt u in de Factsheet Levensmiddelen.