Metaalbewerking (landelijk)

Metaalbewerking (landelijk)

Met het sectorplan Metaalbewerking worden 2.600 extra leerwerkplekken gerealiseerd en worden 200 mensen begeleid en opgeleid voor een baan in de metaalbewerking. Daarnaast worden 200 vakmensen van failliete bedrijven in de sector bemiddeld naar ander werk. De sector wil ook de kwaliteit van de praktijkopleiders verhogen in 750 bedrijven. Daarnaast is er aandacht voor de inzetbaarheid van 1.000 oudere werknemers en voor toekomstgericht scholing voor 4.000 medewerkers. In totaal zijn negen maatregelen in het sectorplan opgenomen die worden uitgerold in 2013-2015.

In de metaalbranche was zelfs ten tijde van de crisis een tekort aan goed gekwalificeerd personeel. Dit tekort werd en wordt veroorzaakt door een gebrek aan specialisten en door de uitstroom van vakmensen vanwege pensionering. Deze mensen konden onvoldoende worden vervangen door goed opgeleide jongeren. In de toekomst, bij goede economische tijden, zal de vraag naar vakmensen verder toenemen. Met de maatregelen in het sectorplan wordt geprobeerd de kloof op de arbeidsmarkt tussen aanbod en vraag van gekwalificeerd personeel te dichten.

Voor meer informatie over hoe u in aanmerking komt voor deze regeling, ga naar Opleidings- en Ontwikkelingsfonds van de Metaalbewerking (OOM)