Mobiliteitsbranche I (landelijk)

Er komen in de mobiliteitsbranche 1.450 extra leer-werkplekken. Dat is één van de concrete maatregelen uit het sectorplan Mobiliteitsbranche. Hieronder wordt verstaan: autobedrijven, fietsretailers en de gemotoriseerde tweewielersector. Ook worden 6.250 BBL-leerlingen (beroepsbegeleidende leerweg) bijgeschoold en 1.200 leermeesters gecoacht. 6.400 werknemers krijgen toekomstgerichte scholing via loopbaanadviestrajecten, opleidingsvouchers, gerichte scholingstrajecten en EVC-trajecten (Erkenning van eerder Verworven Competenties). In totaal staan in het sectorplan 5 maatregelen die in 2014-2015 worden uitgevoerd.

De crisis heeft ook deze branche zwaar getroffen. Bedrijven in de mobiliteitsbranche proberen mee te gaan in de snelle technologische ontwikkelingen en de veranderende wensen van klanten: die verwachten meer service en klachtgerichtheid. Dit vraagt echter om andere vaardigheden van de weknemers. Met het sectorplan Mobiliteitsbranche wordt met (bij)scholing en begeleidingstrajecten geprobeerd om op deze ontwikkelingen in te spelen.

Bekijk hier de samenvatting.

Voor meer informatie over hoe u in aanmerking komt voor deze regeling, ga naar Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (OOMT)