Noord-Holland Noord (derde tranche)

Met het sectorplan Noord-Holland Noord worden 300 mobiliteitstrajecten uitgevoerd om werklozen en met ontslag bedreigde werknemers aan een kansrijke baan te helpen. Concreet worden 100 mensen met een WW-uitkering naar werk in een kansrijke sector geleid en worden 150 werknemers bij een andere werkgever geplaatst. Van die laatste groep blijft de helft werkzaam binnen zijn huidige beroep, de andere helft krijgt een kans binnen een ander beroep. Ook worden 50 mensen met een bijstandsuitkering, of ZZP’ers die weer in loondienst willen gaan werken, naar werk in een kansrijke sector begeleid.

Tot 2020 worden enerzijds economische groei en een toenemende vervangingsvraag verwacht en anderzijds een krimp in de beroepsbevolking. Binnen Noord Holland zijn er kansen in de technieksector, de energiesector en de sector food & agri. Binnen de sectoren maritiem en offshore is de vraag naar hoogwaardig technisch personeel groot. In de zorg is met name behoefte aan therapeuten en verpleegkundigen en ook de vraag naar horecapersoneel groeit.

In dit plan wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van Brug-WW met baangarantie voor tenminste een jaar na afloop van het traject.

Wilt u weten hoe u in aanmerking komt voor deze regeling? Ga dan naar de website van Huis van het Werk.