Pilots reductie Ziekteverzuim (landelijk)

Pilots reductie Ziekteverzuim (landelijk)

In drie sectoren – sector vervoer, sector land- en tuinbouw en sector detailhandel – worden pilots uitgevoerd om na te gaan of de duur van het ziekteverzuim kan worden teruggedrongen onder de zogeheten ‘eindedienstverbanders’. Met eindedienstverbanders worden werknemers bedoeld met een tijdelijk contract, die tijdens de contractperiode ziek zijn geworden en van wie het contract stopt tijdens ziekte; deze werknemers gaan dus ziek uit dienst. In de bovengenoemde sectoren krijgen respectievelijk 6, plus 100, plus 50 eindedienstverbanders een re-integratietraject bij de werkgever met begeleiding en arbeidsbemiddeling. De projectperiode loopt van september 2014 tot uiterlijk september 2016.

In deze pilots wordt verkend of werknemers sneller re-integreren als sectororganisaties de ZW-arborol (het vangnet van de Ziektewet) zelf op zich nemen en re-integratietrajecten aanbieden binnen de sector. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) vervult die rol nu. De opgedane ervaringen tijdens deze pilots worden uitgewisseld en breder verspreid zodat andere sectoren ervan kunnen leren.

Voor meer informatie over de pilots reductie ziekteverzuim, ga naar de Stichting van de Arbeid

Dit sectorplan is afgerond. In de korte samenvatting vindt u de resultaten.