Post en Koeriers (landelijk)

Post en Koeriers (landelijk)

Bekijk hier de samenvatting.

Het sectorplan Post en Koeriers is vooral gericht op duurzame inzetbaarheid en scholing. Ook richt het plan zich op het bevorderen van werkgelegenheid in (kleine) banen) en de instroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo worden van verschillende parttime banen 50 combibanen gerealiseerd om een beter inkomen te genereren voor de medewerkers. 1.100 personen met een Wajong-indicatie worden begeleid in een kleine baan (bv postbezorger) voor 8 uur in de week. Voor de duurzame inzetbaarheid is mobiliteit op de lange termijn is belangrijk. 800 medewerkers volgen een begeleidingstraject gericht op een succesvolle overstap naar ander werk. De werkwijze van het mobiliteitscentrum van PostNL wordt geïmplementeerd bij 20 bedrijven in andere sectoren. In het project Boeien en Binden wordt onderzocht wat belangrijk is in de binding van werknemers in veelal kleine banen en wordt onderzocht wat nodig is om gezond en fit te blijven werken. Medewerkers met kleine banen krijgen een ‘gezondheidsapp’ en begeleiding. Wat betreft scholing worden 400 medewerkers op vrijwillige basis omgeschoold met het oog op een nieuwe functie. 8.035 medewerkers worden omgeschoold met het oog op behoud van hun baan (vooral op het gebied van productieprocessen, logistiek, financiële dienstverlening, call centers en IT). 50 medewerkers krijgen een scholing om hun taalvaardigheid te verbeteren, 20 medewerkers volgen een BBL-traject (Beroeps Begeleidende Leerweg). 1.385 medewerkers met een verhoogd verzuim volgen een training ‘Gezond ouder worden’.

Medewerkers in de sector Post en Koeriers hebben te maken met grote veranderingen. De traditionele postbezorging neemt af door digitalisering en de koerierssector heeft te maken met hevige prijsconcurrentie. De werkgelegenheid is afgenomen en van huidige werknemers en leidinggevenden worden andere vaardigheden gevraagd. Dit komt onder andere door de automatisering. Het sectorplan is daarom gericht op scholing, duurzame inzetbaarheid, het binden van werknemers aan de sector en het leggen van verbindingen met andere sectoren met het oog op het voorkomen van werkloosheid.

Voor meer informatie over hoe u in aanmerking komt voor deze regeling, neem contact op met Bas Kiep, bas.kiep@postnl.nl.