Primair Onderwijs, deel I (landelijk)

Primair Onderwijs, deel I (landelijk)

Met het sectorplan Primair Onderwijs kunnen straks 1.400 jonge leerkrachten aan de slag. Er worden werkplekken gecreëerd voor jonge leraren, onder andere door oudere leraren andere taken te geven of samen met oudere leraren voor de klas te staan. Ook kunnen met het plan 840 werknemers hun baan behouden in regio’s waar minder banen zijn, door middel van begeleiding van werk naar werk. Daarnaast is er budget voor het ontwikkelen en toepassen van instrumenten ten behoeve van regionale transfercentra en andere samenwerkingsverbanden van schoolbesturen die gezamenlijk de problematiek van boventalligheid willen aanpakken.

Door de daling van het leerlingenaantal zitten afgestudeerden van de Pabo vaker thuis. Vanaf 2016 wordt echter een lerarentekort verwacht omdat veel oudere leraren dan met pensioen gaan. Met het geld uit het sectorplan kunnen jonge leerkrachten in het onderwijs blijven.

Bekijk hier de samenvatting.

Voor meer informatie over hoe u in aanmerking komt voor deze regeling, ga naar Arbeidsmarktplatform PO