Procesindustrie (landelijk)

Procesindustrie (landelijk)

Met het sectorplan Procesindustrie worden onder meer 750 extra leerwerkplekken gecreëerd met prioriteit voor mensen van 50 jaar en ouder. Daarnaast worden 200 werkloze jongeren versneld opgeleid met een baangarantie. Verder worden 100 overtollige werknemers uit andere branches begeleid naar werk in de procesindustrie. Ook gaat de sector bijna 3.000 huidige werk¬nemers bijscholen of vrijwillig ¬medisch ¬checken. De procesindustrie is de eerste sector die geen werknemers hoeft te laten afvloeien, maar juist een sterke behoefte heeft aan nieuwe instroom. Tot de procesindustrie behoren de textiel-, de voedings- en genotsmiddelenindustrie en de papierindustrie en chemische industrie. In het sectorplan staan in totaal negen maatregelen die worden uitgerold in 2014-2016.

Ondanks de crisis staan ze in de procesindustrie te springen om werknemers. Zo heeft de procesindustrie tot 2020 jaarlijks duizenden nieuwe vakmedewerkers nodig. Met het sectorplan wil de branche de verwachte tekorten op de arbeidsmarkt tegengaan door het stimuleren van instroom van jongeren en het verbeteren van duurzame inzetbaarheid van vakmensen.

Voor meer informatie over hoe u in aanmerking komt voor deze regeling, ga naar Opleidingsfonds Procesindustrie