Recreatie (landelijk)

Recreatie (landelijk)

Dit sectorplan is afgerond. In de korte samenvatting vindt u de resultaten.

Met het sectorplan Recreatie krijgen 2.150 werknemers toekomstgerichte scholing voor het duurzaam kunnen werken in de recreatie. Onderdeel van het plan is tevens het organiseren van een congres over duurzame inzetbaarheid, waarmee werkgevers en werknemers worden geïnspireerd. Sociale partners beogen dat ondernemers in deze sector in de toekomst jongeren kunnen aantrekken en een leerbaan of stage kunnen bieden. Naast tien extra leerwerkplekken wordt daarom onderzoek gedaan naar een alternatief voor BBL trajecten (beroepsbegeleidende leerweg), met name voor parttime werk. Ook start een onderzoek naar wat bedrijven nodig hebben om actief stageplaatsen voor niveau 2 leerlingen aan te bieden. In totaal staan negen maatregelen in het sectorplan Recreatie.

In de sector recreatie is sprake van uitval van werknemers door de crisis. Er wordt echter in de nabije toekomst weer extra vraag naar arbeidskrachten verwacht, mede door de vergrijzing. Daarom worden in het sectorplan maatregelen getroffen om arbeidskrachten gemotiveerd, gezond en productief te houden. Ook wordt de deskundigheid van kleine ondernemers op het gebied van personeelsbeleid vergroot.

Voor meer informatie over hoe u in aanmerking komt voor deze regeling, ga naar Stichting Sociaal Fonds Recreatie