MKB Rotterdam (derde tranche, regionaal)

Doel van het sectorplan is om 100 personen die met ontslag bedreigd worden, en 300 personen die werkloos zijn, te plaatsen en waar nodig bij- of om te scholen naar kansrijke beroepen in het Midden en Klein Bedrijf in Rotterdam.

Dit sectorplan voor de regio Rotterdam is opgesteld vanuit de gedachte dat het leiden van mensen naar werk via een integrale aanpak een belangrijke meerwaarde heeft voor het realiseren van duurzame arbeidsinpassing binnen de Rotterdamse economie. Eerst worden vacatures in kansrijke sectoren opgehaald bij werkgevers om vervolgens werkzoekenden te matchen.

In dit plan wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van Brug-WW met baangarantie voor tenminste een jaar na afloop van het traject.