Timmerindustrie (landelijk)

Timmerindustrie (landelijk)

Scholing en duurzame inzetbaarheid spelen een grote rol in het sectorplan Timmerindustrie. Zo worden 3.742 werknemers gericht geschoold op het behouden van werk binnen of buiten het bedrijf, eventueel in een andere functie. Daarnaast krijgen 40 werknemers een ervaringscertificaat (EVC-trajecten) en worden 212 extra leerwerkplekken (BBL-trajecten) gerealiseerd. In het kader van duurzame inzetbaarheid krijgen 400 werknemers een loopbaanscan aangeboden en nemen vijf bedrijven deel aan een pilot duurzame inzetbaarheid.

De crisis heeft de Timmerindustrie hard geraakt. Dit heeft geleid tot een grote vermindering van het aantal bedrijven en medewerkers in de sector. Door een forse daling in de beschikbaarheid van BBL-opleidingen is de instroom van jongeren nagenoeg tot stilstand gekomen. Ook zorgt de vergrijzing voor een grote uitstroom van oudere vakkrachten in de komende twee jaar. Daarnaast ontwikkelt de branche zich snel van een traditionele, ambachtelijke industrie naar een moderne, procesgestuurde industrie. Met het sectorplan wil de branche zorgen dat werknemers geschoold worden om bij te blijven met al deze ontwikkelingen.

Voor meer informatie over hoe u in aanmerking komt voor deze regeling, ga naar Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerindustrie (SSWT)