ICT (regio)

De ICT sector heeft de komende jaren behoefte aan extra gekwalificeerde medewerkers om in te spelen op de technische ontwikkelingen. Daarom wordt onder andere geïnvesteerd in 500 extra leerwerkplekken op mbo-niveau. Ook wordt ingezet op scholing van 2.500 werknemers om kennis en vaardigheden op peil te houden. Voor de komende twee jaar worden er in totaal zes maatregelen doorgevoerd.

In de ICT sector zijn naast de huidige werkeloosheid ook een groeiend aantal vacatures die moeilijk vervulbaar zijn. Er wordt in de toekomst zelfs een tekort aan 4.000 tot 7.000 professionals verwacht. ICT bedrijven kunnen met het sectorplan gaan investeren in de opleiding van medewerkers en hiermee de huidige crisis bestrijden en tegelijkertijd inspelen op het tekort aan arbeidskrachten in de toekomst.

Het sectorplan ICT wordt uitgerold in zeven arbeidsregio’s: Drechtstede, Gooi-en Vechtstreek, Groot-Amsterdam, Helmond-De Peel, Midden-Utrecht, Noordoost-Brabant en Twente.

Voor meer informatie over hoe u in aanmerking komt voor deze regeling, ga naar Stichting CA-ICT.