Technische installatiebranche (landelijk)

Technische installatiebranche (landelijk)

Met het sectorplan Technische Installatiebranche worden 1250 werklozen en met werkloosheid bedreigde werknemers naar kansrijke beroepen bij een andere werkgever begeleid. Het doel is dat ruim 90 procent van de mensen binnen het traject daadwerkelijk bij een nieuwe werkgever geplaatst zullen worden.

300 met ontslag bedreigde werknemers worden naar een ander beroep (150) of bij een andere werkgever binnen hetzelfde beroep (150) begeleid. 950 mensen met een uitkering worden begeleid naar een andere werkgever dan waar de werkloosheid is ontstaan. Daarnaast komen er twee nieuwe arbeidsmarktcoaches (met technische achtergrond), waardoor er in totaal tien coaches zijn. Er wordt een coördinerende arbeidsmarktcoach aangesteld, verantwoordelijk voor bovenregionale en landelijke activiteiten.

Om de mismatch tussen vraag en aanbod te verminderen en de uitstroom mensen met een technische opleiding te voorkomen is (bij)scholing noodzakelijk. Er zijn steeds meer monteurs nodig, vooral op functieniveau 3 en 4. Daartegenover staat een overschot aan lager geschoolde monteurs installatietechniek en is er behoefte aan technisch kader- en stafpersoneel.

In dit plan wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van Brug-WW met baangarantie voor tenminste acht maanden na afloop van het (scholings)traject.