Technische Installatiesector (landelijk)

Technische Installatiesector (landelijk)

Bekijk hier de samenvatting.

Om de werkgelegenheid in de installatiesector te verbeteren worden onder andere 2.800 extra leerwerkplekken gerealiseerd voor leerlingen en 8.000 leerplekken voor werknemers. Ook en worden 500 werknemers opgeleid tot leerwerkmeester. Duurzame inzetbaarheid is ook een belangrijk thema in het sectorplan Installatie. Zo worden 1.000 medewerkers bijgeschoold om zo de inzetbaarheid te vergroten en dragen oudere werknemers hun kennis over aan 1.000 BBL’ers (beroepsbegeleidende leerweg). Ook is er budget voor toekomstgerichte scholing voor 400 leidinggevende van MKB-bedrijven en 1.900 werknemers. In totaal staan in het sectorplan dertien maatregelen opgenomen voor 2014-2016.

Met deze maatregelen ondersteunt het sectorplan de enorme uitdaging van de installatiebranche om de komende jaren woningen en gebouwen in ons land energiezuinig te maken. Daarvoor zijn vakbekwame technici nodig. Het sectorplan ondersteunt huidige en nieuwe medewerkers in scholing op het gebied van energiebesparing en duurzaam energie. Ook zijn er straks veel arbeidskrachten nodig voor het geschikt maken van 100.000 woningen voor ouderen of mensen met een beperking. Scholing van werknemers in zorg & techniek is daarom ook een belangrijk aandachtspunt in het sectorplan.

Voor meer informatie over hoe u in aanmerking komt voor deze regeling, ga naar Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Technische Installatiebedrijf (OTIB)