Uitgeverij (landelijk)

Uitgeverij (landelijk)

Bekijk hier de samenvatting.

In het sectorplan Uitgeverijbedrijf wordt sterk ingezet op van-werk-naar-werktrajecten. 1.250 boventallige medewerkers ontvangen bijvoorbeeld een persoonlijk arbeidsmarktonderzoek bij de start van hun werk-naar-werktraject. Deze medewerkers worden vervolgens begeleid naar een andere baan. Er is daarnaast budget voor 7.700 medewerkers, waaronder 200 zzp-ers voor toekomstgerichte scholing. Het plan bevat voorts maatregelen die inzetten op duurzame inzetbaarheid zoals arbeidsvitaliteit en loopbaanchecks. Ook krijgen 50 langdurig werkloze jongeren een baan voor ten minste één jaar om werkervaring op te doen.

Door de sterke daling in oplagecijfers, advertentie-inkomsten en verandering in consumentengedrag staat de uitgeverijsector onder druk. Daarnaast leveren de toenemende digitalisering en vergrijzing van medewerkers een probleem voor de arbeidsmarkt in deze sector op. Met het sectorplan wordt geprobeerd deze problematiek het hoofd te bieden.

Voor meer informatie over hoe u in aanmerking komt voor deze regeling, ga naar Uitgeverijbedrijf