Voortgezet Onderwijs (landelijk)

Voortgezet Onderwijs (landelijk)

Met het sectorplan Voortgezet Onderwijs worden diverse activiteiten uitgevoerd die leidinggevenden en medewerkers beter in staat stellen een professioneel gesprek te voeren. Zo krijgen 400 werknemers (incl. leidinggevenden) gesprekstrainingen. Daarnaast kunnen 160 werknemers deelnemen aan gesprekskringen en ontwikkelnetwerken. Ook krijgen 3.600 werknemers loopbaanscans en 800 daarvan vervolginterventies om het werkvermogen van de werknemer in kaart te brengen en eventueel aan te pakken. 400 boventallig en werkloos onderwijspersoneel krijgen een training waarbij geleerd wordt kennis en opgedane ervaring in te zetten in andere sectoren.

Deze sector heeft te maken met snel oplopende werkloosheid. Veel werknemers vallen uit door onder meer de hoge werkdruk. Ook is het een uitdaging om (oudere) werknemers vitaal aan het werk te houden. Met het sectorplan, getiteld ‘Voortgezet Werkvermogen’, wil de branche de duurzame inzetbaarheid van onderwijspersoneel verbeteren en werkloosheid zoveel mogelijk beperken.

Voor meer informatie over hoe u in aanmerking komt voor deze regeling, ga naar Voion