Vrijetijdssector Provincie Drenthe (regionaal)

Met het sectorplan Vrijetijdssector in de provincie Drenthe wordt het scholings- en ontwikkelingsbewustzijn bij werkgevers en werknemers vergroot. Er worden 55 extra leerwerkplekken (BBL) gerealiseerd, onder meer in de fast service en ook worden de leerlingen bemiddeld naar werk. Ook worden de (ondernemers)vaardigheden van in totaal 650 ondernemers en werknemers in de vrijetijdssector verbeterd . Daarnaast worden drie personeelspoules in Drenthe opgericht met als doel seizoenswerkloosheid beter op te vangen en mensen te behouden voor de vrijetijdssector. In totaal zijn er zes maatregelen opgenomen in het regionale sectorplan.

In de vrijetijdssector in de provincie Drenthe zijn in de nabije toekomst vakkrachten nodig. Met het sectorplan willen de sociale partners de huidige vakmensen behouden en jongeren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt laten instromen. Hiermee wil de sector de vervangingsvraag en groei op middellange termijn opvangen.

Voor meer informatie over hoe u in aanmerking komt voor deze regeling, ga naar Provincie Drenthe.