Woningcorporaties (landelijk)

In het sectorplan Woningcorporaties worden maatregelen genomen om 200 medewerkers te begeleiden in werk-naar-werk-trajecten met het doel dat zij uiteindelijk nieuw werk vinden in een andere sector. Om dit in goede banen te leiden, worden zes regionale transferpunten opgericht. Er wordt een online matchingstool ontwikkeld en aangeboden aan 250 medewerkers om te bemiddelen in deze werk-naar-werk-trajecten. 100 medewerkers gaan als mentor een training volgen om mobiliteitsbeleid bij woningbouwcorporaties in gang te zetten. Ook scholing is een belangrijk speerpunt. 540 werknemers krijgen algemene scholing om hun vaardigheden en skills te verbeteren zodat zij hun huidige functie beter kunnen uitvoeren. 50 werknemers zullen een EVC-traject (Erkenning van Verworven Competenties) doorlopen en 100 werknemers gaan een nieuwe opleiding volgen (zoals MBO installatie- of electrotechniek, MBO Facilitaire dienstverlening). Zij worden gestimuleerd om door te stromen binnen de eigen sector of om buiten de sector aan het werk te gaan.

De sector Woningcorporatie is krimpende en voelt daarom de noodzaak om aandacht te besteden aan de mobiliteit van haar werknemers. Het gaat dan om scholing om competenties en vaardigheden van werknemers te verbeteren, maar ook om het werken aan de beweging van medewerkers naar andere sectoren. De Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporatie (FLOW) speelt een belangrijke rol in het stimuleren van deze mobiliteit binnen de sector. De maatregelen opgenomen in dit sectorplan geven een impuls aan het mobiliteitsbeleid.