Algemeen Zorg (landelijk)

Er is een raamovereenkomst gesloten in april 2014 tussen verschillende partijen in de zorgsector – ActiZ, VGN, GGZ Nederland, RegioPlus, CNV Publieke Zaak, Nu ’91 en FBZ – en het Ministerie van VWS. Daarin zijn o.a. arbeidsmarktknelpunten in de zorg benoemd, maatregelen die bijdragen aan het oplossen daarvan en een verdeling van taken over de landelijke branches en de arbeidsmarktregio’s. Veel werknemers krijgen als gevolg van de hervormingen in de zorg te maken met een transitie. Daarom zijn in het landelijk sectorplan zorg circa 24.000 mobiliteits- en van-werk-naar-werktrajecten opgenomen en in de 18 regionale zorgplannen zijn ruim 70.000 scholingstrajecten opgenomen gericht op om-, bij- en/of opscholing voor (ander) werk binnen de zorg.

Met het landelijke sectorplan van de drie landelijke branches (Verpleging Verzorging en Thuiszorg (VVT), Gehandicaptenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg) worden met ontslag bedreigde werknemers ondersteund in het zoeken naar werk, zowel binnen als buiten de zorg. Daarom worden verschillende mobiliteits- en van-werk-naar-werktrajecten van twee, vier of zes maanden aangeboden en korte losse arrangementen (bijvoorbeeld gericht op sollicitatievaardigheden). De trajecten bestaan uit een mix van activiteiten, zoals loopbaangesprekken, coaching en arbeidsbemiddeling.

Voor meer informatie over hoe u in aanmerking komt voor deze regeling, ga naar A+O VVT

Dit sectorplan is afgerond. In de korte samenvatting vindt u de resultaten.