Zorg Utrecht-Midden (regionaal)

Zorg Utrecht-Midden (regionaal)

Er is een raamovereenkomst gesloten in april 2014 tussen verschillende partijen in de zorgsector – ActiZ, VGN, GGZ Nederland, RegioPlus, CNV Publieke Zaak, Nu ’91 en FBZ – en het Ministerie van VWS. Daarin zijn o.a. arbeidsmarktknelpunten in de zorg benoemd, maatregelen die bijdragen aan het oplossen daarvan en een verdeling van taken over de landelijke branches en de arbeidsmarktregio’s. Veel werknemers krijgen als gevolg van de hervormingen in de zorg te maken met een transitie. Daarom zijn in het landelijk sectorplan zorg circa 24.000 mobiliteits- en van-werk-naar-werktrajecten opgenomen en in de 18 regionale zorgplannen zijn ruim 70.000 scholingstrajecten opgenomen gericht op om-, bij- en/of opscholing voor (ander) werk binnen de zorg.

Met het regionale sectorplan Zorg Regio Midden-Utrecht kunnen medewerkers gebruik maken van een competentiescan/studieadvies, scholingsprogramma’s gericht op de ontwikkeling van competenties die nodig zijn voor het werken in de zorg. Daarnaast worden voor werknemers extra leer-werk trajecten op mbo of hbo niveau aangeboden.

Het sectorplan Zorg Regio Midden-Utrecht wordt uitgerold in drie arbeidsregio’s: Midden-Utrecht, Oost-Utrecht, Gooi en Vechtstreek.

Voor meer informatie over hoe je in aanmerking komt voor deze regeling, ga naar Utrechtzorg