Uitleg sectorplannen

Werkgevers- en werknemersorganisaties in een sector of regio hebben gezamenlijk sectorplannen opgesteld met als doel de arbeidsmarkt op korte termijn en op middellange termijn te verbeteren. Deze sociale partners dragen in het sectorplan arbeidsmarktmaatregelen aan waarvoor zij cofinanciering van het rijk hebben gevraagd.

Hieronder worden de maatregelen die in de sectorplannen voorkomen uitgelegd en zijn inspirerende ervaringen van werkgevers en werknemers terug te lezen.

De arbeidsmarktmaatregelen in een sectorplan gaan bijvoorbeeld over:

  • Banen - bijvoorbeeld het realiseren van extra leerwerkplekken voor jongeren, of het behoud van oudere vakkrachten, of een combinatie van beide
  • Van werk naar werk - bijvoorbeeld het begeleiden van werknemers naar andere sectoren
  • Scholing - omscholing of bijscholing van werkenden
  • Innovatie - het ontwikkelen van nieuwe aanpakken

Ten minste de helft van de kosten van de maatregelen investeren de sociale partners zelf in het sectorplan.

Wat is de aanleiding van de sectorplannen?

Op 11 april 2013 is het Sociaal Akkoord gesloten waarin afspraken zijn gemaakt om de Nederlandse arbeidsmarkt bestand te maken voor de uitdagingen van de toekomst. Onderdeel van deze afspraken zijn de sectorplannen. Het kabinet heeft in overleg met sociale partners de Regeling cofinanciering sectorplannen opgesteld. Het kabinet heeft hiervoor 600 miljoen euro uitgetrokken om de plannen mede te financieren, de sectoren leggen minimaal hetzelfde bedrag in.

Voor wie zijn de sectorplannen bedoeld?

De plannen worden geschreven voor zowel werkgevers als werknemers uit vele verschillende sectoren en regio’s in Nederland. Zij kunnen gebruik maken van de maatregelen die in het plan worden beschreven. Denk hierbij aan scholings- en begeleidingstrajecten. Kijk op de pagina Overzicht sectorplannen als u wilt zien of er voor u een relevant plan beschikbaar is.

Hoe komen de sectorplannen tot stand?

De plannen zijn opgesteld door een samenwerking van (ten minste) sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) in een sector of een regio. Daarnaast kunnen ook andere relevante partijen, zoals onderwijsinstellingen, provincie of gemeenten in de samenwerking betrokken zijn.

De arbeidsmarkt verschilt sterk per sector en per regio. Sectoren of regio’s weten het beste waar knelpunten liggen en welke arbeidsmarktmaatregelen een oplossing bieden. Daarom is door het kabinet en sociale partners gekozen voor een aanpak op maat. Op basis van een analyse van de arbeidsmarkt stellen sectoren of regio’s vast wat de belangrijkste knelpunten zijn. Op basis daarvan kiezen zij voor een aantal maatregelen die gericht zijn op het oplossen van deze knelpunten.