Sectorplannen 2015 en brug-WW

Sinds begin 2015 kunnen sectoren en regio’s plannen indienen die specifiek zijn gericht op kansrijke beroepen. Hierop is de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 van toepassing. Deze sectorplannen uit 2015 vergemakkelijken de overgang van werk naar werk of van werkloosheid naar werk.

De maatregelen in sectorplannen 2015 zijn gericht op het vervullen van vacatures in kansrijke beroepen en aan het werk helpen van mensen die met werkloosheid worden bedreigd of zelfs werkloos zijn. Dankzij de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 worden baanwisselingen waarbij aanzienlijke omscholing nodig is voor een overstap naar een andere werkgever, al dan niet in een heel ander beroep, beter ondersteund. Hierdoor komen werklozen en werknemers uit sectoren met minder werkgelegenheid binnen in de sectoren waar juist steeds meer banen ontstaan. Er zijn vier soorten maatregelen mogelijk in de sectorplannen van 2015, met ieder een ander doel voor ogen:

  1. Van werk naar een ander beroep bij een andere werkgever;
  2. Van werk naar hetzelfde beroep bij een andere werkgever;
  3. Van WW naar een ander of hetzelfde beroep bij een andere werkgever dan waar de werkloosheid is ontstaan;
  4. Van (bijvoorbeeld bijstandgerechtigden, ZZP) overig naar een ander of hetzelfde beroep.

Brug-WW

Nieuw bij de regeling in 2015 is de brug-WW. Brug-WW kan nodig zijn bij grotere (om)scholingen. Als mensen voor een nieuwe werkgever gaan werken, soms in een ander beroep, soms zelfs in een andere sector, moeten ze vaak omgeschoold worden. Om dit mogelijk te maken ontvangt de werknemer een inkomen over zowel de uren dat hij werkt (vanuit de werkgever) als de uren dat hij een opleiding volgt (vanuit de WW). Tijdens de duur van de brug-WW geldt geen sollicitatieplicht. Verder zijn de normale voorwaarden voor de WW van toepassing. De werkgever moet in beginsel na afloop van de scholingsperiode een baan aanbieden van tenminste één jaar. Werknemers (de eerste groep), of WW’ers (derde groep) kunnen gebruikmaken van de zogenoemde brug-WW.

Zie voor meer uitleg over brug-WW de website van het Agentschap SZW. Ook vind je daar informatie over welke deelnemers aan een sectorplan aanspraak kunnen maken op brug-WW.

In de onderstaande sectorplannen uit 2015 is de mogelijkheid voor brug-WW opgenomen:

In de onderstaande sectorplannen uit 2015 is de mogelijkheid voor brug-WW niet opgenomen: